คนวัยทำงานสมัยนี้พบอาการเส้นเลือดขอดได้ง่ายขึ้น ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากพฤติกรรมการนั่งทำงานเป็นเวลานาน รวมทั้งการยืนติดต่อกันหลายชั่วโมงในแต่ละวัน กลับมาบ้านขาอ่อนแรงจนแทบจะดูหนังเอ็กออนไลน์ไม่ไหว หลายๆคนจะเริ่มสังเกตเห็นเส้นเลือดที่นูนขึ้นมาบนผิวหนัง แล้วรู้ไหมว่าสาเหตุจริงๆของเส้นเลือดขอดคืออะไร
เกิดจากเส้นเลือดดำส่วนที่อยู่ใต้ผิวหนังมีการเสียความยืดหยุ่นทำให้เส้นเลือดดำขยายตัว สามารถเกิดได้ทั้งด้านกว้างและด้านยาวมีลักษณะคดเคี้ยวไปมาคล้ายกับตัวหนอนหรือไส้เดือน มาอยู่ใต้ผิวหนังของเรา ส่วนเส้นเลือดขอดนั้นสามารถเกิดขึ้นกับส่วนต่างๆของร่างกายได้แล้วแต่สาเหตุที่แตกต่างกันไป
ส่วนการเกิดเส้นเลือดขอดที่ขานั้นอาจเกิดเพราะหลอดเลือดดำที่บริเวณขามีหน้าที่นำเลือดออกจากเท้ากลับไปสู่หัวใจนั้น มีการบีบเลือดต้านแรงโน้มถ่วงของโลก โดยมีลิ้นเล็กๆในหลอดเลือดดำมาช่วยเปิดให้เลือดไหลขึ้นไปที่หัวใจและปิดกั้นไม่ให้ไหลย้อนลงมา กลับไปที่เท้า แต่ก็เกิดความผิดปกติของลิ้นเล็กๆดังกล่าว ที่ไม่สามารถทำการปิดกั้นการไหลย้อนกลับของเลือดได้ ทำให้เลือดนั้นไหลย้อนลงมาค้างอยู่ที่หลอดเลือดดำส่วนปลาย จึงทำให้เห็นเป็นหลอดเลือดที่โป่งพองสีคล้ำ แล้วก็จะกลายเป็นเส้นเลือดขอด โดยเฉพาะนักแสดงหนังเอ็กออนไลน์ที่ต้องค้างท่าใดท่าหนึ่งนานๆ
เส้นเลือดฝอยที่ขา มีลักษณะคล้ายกับเส้นเลือดขอดแต่ขนาดเล็กกว่ามากและจะมีสีแดงสีเขียวหรือสีออกม่วงก็เพราะว่า เป็นกับเส้นเลือดดำที่อยู่ตื้นใต้ผิวหนังซึ่งมีความแตกต่างกับเส้นเลือดขอดที่มักจะเกิดขึ้นกับเส้นเลือดดำขนาดใหญ่ปานกลางไปจนถึงใหญ่มาก เราจะพบการเกิดได้ทุกที่ ส่วนที่พบบ่อยมากนั้นคือ ใบหน้า ต้นขา และน่อง บางทีเราดูหนังเอ็กออนไลน์ก็อาจจะเห็นนักแสดงบางคนมีเส้นเลือดขอดอยู่ก็ได้

สาเหตุของเส้นเลือดขอด
การทำกิจวัตรประจำวันต่างๆที่เป็นเวลานาน การยืน การนั่ง แม้กระทั่งการเดินนานๆ ก็เป็นสาเหตุหลักของเส้นเลือดขอด มีน้ำหนักตัวมากเกินไปทำให้แรงดันสูงขึ้นภายในหลอดเลือดก็เป็นสาเหตุได้ ส่วนในคนที่มีอายุเพิ่มขึ้นผนังหลอดเลือดดำจะมีความยืดหยุ่นน้อยลงทำให้โอกาสเกิดการอุดตันของเส้นเลือดสูง ในผู้หญิงนั้นจะพบว่ามีโอกาสเป็นเส้นเลือดขอดได้มากกว่าผู้ชายถึง 3 เท่า รวมไปถึงการตั้งครรภ์เพราะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายและมดลูกที่โตขึ้น จะส่งผลกระทบให้เกิดแรงดันภายในหลอดเลือดที่ขานั้นสูงขึ้น และก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือกรรมพันธุ์ ประวัติในครอบครัวที่เคยเป็นเส้นเลือดขอดมาก่อนก็มีสิทธิ์ที่ลูกหลานจะสามารถเป็นไปได้สูง

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเส้นเลือดขอด คืออายุที่มากขึ้นของผู้ป่วยเพราะการเสื่อมสภาพของลิ้นในหลอดเลือด สูงถึง 70 %ของคนป่วยที่มีอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง รวมถึงเชื้อชาติ ในกลุ่มของคนที่มีน้ำหนักตัวเกินหรือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในวัยรุ่น ในหญิงวัยทอง หญิงตั้งครรภ์ ก็เกิดเส้นเลือดขอดได้ เพราะมีปริมาณของเลือดที่เพิ่มขึ้นทำให้เส้นเลือดนั้นขยายตัว ถ้ารู้สึกเครียดหรือกังวลก็ควรดูหนังเอ็กออนไลน์เพื่อปลดปล่อยความเครียดออกมาบ้างฮอร์โมนในจะได้เป็นปกติ