Shay 2 years ago

กินอาหารแบบนี้ เสี่ยงเป็นโรคไตนะรู้ไหม

โรคไต เป็นโรคที่มีสาเหตุหลักมาจากการทานอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีรสเค็ม และหากเราต้องการที่จะป้องกันโรคไตก็ควรเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารก่อนเป็นอันดับแรก คนไทยนิยมทานอาหาร ที่มีรสเค็ม และมีพฤติกรรมในการทานอาหารรสเค็มมากกว่าความต้องการของร่างกายมากกว่า 2-3 เท่าเป็นเหตุทำให้เกิดโรคความดันได้และนำไปสู่โรคไต โรคหัวใจและโรคต่างๆ ตามมา บางคนที่อยากมีหุ่นดีแบบดาราAVSUBTHAI ต้องเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มจัด การได้รับรสเค็มของคนไทยจะแตกต่างจากคนต่างชาติโดยในต่างประเทศนั้นการรับรสเค็มจากการถนอมอาหาร อาหารสำเร็จรูป แต่คนไทยจะนิยมรับรสเค็มจากอาหารที่ปรุงโดยแม่ครัวและมีพฤติกรรมการทำอาหารของแม่ครัวในประเทศไทยนิยมปรุงให้มีรสเค็มเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคนไทยและ …

more